Algemeen Quickie

Quickie 500 Reglement

Pylonrace klasse "Quickie 500" (2011) (voorlopig)

Definitie model
Modelvliegtuig waarbij de energie voor de voortstuwing verzorgd wordt door een zuigermotor met een cilinderinhoud van maximaal 0,40 kubieke inch en waar de draagkracht verkregen wordt door aërodynamische krachten welke inwerken op de draagvlakken die, behalve de roervlakken, gedurende de vlucht in vaste stand blijven.

Romp
De romp moet een rechthoekige of vierkante doosvormige constructie hebben met een minimale breedte ter plaatse van de vleugel van 73 mm en een minimale hoogte ter plaatse en inclusief de vleugel van 88,9 mm.
b. Het brandschot moet rechthoekig zijn met minimale zijden van 57 mm.
c. De maximale afrondingsstraal van de romp mag 6 mm. bedragen.

Vleugel
a. De vleugel moet rechthoekig van vorm zijn, een constante koorde en een minimale oppervlakte van 32,26 dm bezitten.
b. De spanwijdte bedraagt minimaal 1270 mm en maximaal 1320 mm.
c. De minimale dikte van de vleugel bedraagt 30 mm over ten minste 1200 mm.
d. De vleugel en het stabilo mogen niet volgens de mallenbouwwijze gebouwd zijn.

Landingsgestel
a. Het landingsgestel is tweebenig met wielen met een minimale diameter van 57 mm.
b. De spoorbreedte bedraagt minimaal 177,5mm, evenwijdig aan de dwarsas gemeten.
c. Wiel- en pootstroomlijnkappen zijn niet toegestaan.

Motor
Iedere commercieel verkrijgbare motor met voorinlaat en zij uitlaat met een cilinderinhoud van maximaal 0,40 kubieke inch is toegestaan.

Carburator
De motor moet voorzien zijn van de standaard bij de motor meegeleverde drosselbare carburator; de radiografische bediening van de drosselfunctie dient operationeel te zijn. De maximale inlaatdiameter bedraagt 9 mm.

Geluiddemper
De motor moet voorzien zijn van een geluiddemper.
Resonantiesystemen zijn niet toegestaan.
Het maximale geluiddrukniveau mag op enig moment niet meer dan 80 dB(A) op 7 meter bedragen.
De wedstrijdleiding is bevoegd vliegers, wiens modellen te veel geluid produceren, van deelname uit te sluiten.

Propeller / Spinner
Iedere commercieel verkrijgbare twee- of meerbladige propeller uit versterkt nylon is toegestaan.
Niet toegestaan: koolstof, glas of Kevlar gevulde epoxy propellers.
De spinner moet van aluminium zijn en moet een afrondingsstraal hebben van minimaal 4,5 mm en mag geen grotere diameter hebben dan 35 mm.

Brandstof
De brandstof met een samenstelling van wonderolie, methanol en maximaal 10% nitro wordt door de wedstrijdleiding ter beschikking gesteld.

Stoppen van de motor
Het model moet voorzien zijn van een installatie om, onafhankelijk van de stand van het model, de motor binnen vijf seconden te kunnen stoppen.

Parkoers :
Parkoers

Startprocedure :
Per race zijn er maximaal vier vliegers welke 10 ronden vliegen.
De modellen maken een grondstart met een seconde tijdsverschil.
De tijd voor het starten van de motoren bedraagt maximaal 1 minuut hoewel de starter de race eerder kan laten beginnen, als de deelnemers daartoe in staat zijn.
De totale tijd van het begin van de starttijd voor de motor tot de landing mag maximaal vijf minuten bedragen, op straffe van diskwalificatie.
Een model mag niet gestart of herstart worden als na het startsignaal 1 minuut verstreken is.
Het gelande model mag pas opgehaald worden als de race beëindigd is en de andere modellen geland zijn.
Vliegers en helpers moeten zich gedurende de race achter de startlijn of in de veiligheidscirkel bevinden.

Tijdopname
De tijdopnemers bevinden zich op de basislijn.
De stopwatch wordt gestopt als het model gedurende de tiende ronde bij pylon 3 het verlengde van de basislijn passeert.
Indien een model de pylon aan de binnenzijde passeert (snijdt) wordt 10% bij de gevlogen tijd opgeteld.
Ingeval van de finale wordt bij snijden een extra ronde gevlogen.
Bij twee keer snijden wordt de vlieger gediskwalificeerd voor die race.
Vliegers worden gedurende de vlucht direct over het snijden geïnformeerd.
Bij fouten bij timing of vlaggen mogen alleen de betrokken vliegers een nieuwe vlucht maken, zo mogelijk tezamen met een andere race.

Gevaarlijk vliegen
Vliegers welke voortdurend onder de pylon hoogte vliegen krijgen een waarschuwing van de wedstrijdleider.
Een tweede waarschuwing leidt tot diskwalificatie.

Kwalificatie
Een rangorde wordt opgemaakt op basis van het aantal punten (laag naar hoog), waarbij per vlucht de
tijd in seconden met één decimaal geldt. Eén seconde is één punt.

Ingeval van 3 rondes tellen de beste 2
4 2
5 3
6 4
7 4
8 5
9 6
10 6
11 7
12 8

Pylon waarnemers
De vlaggenisten bij de pylons 2 en 3 zullen het snijden kenbaar maken door een claxon geluid.
De vier vlaggenisten bij pylon 1 geven het snijden aan door het boven hun hoofd zwaaien met de vlag.
Bij pylon 1 worden borden gebruikt, welke bij de eerste maal snijden omgedraaid worden en dan rood en witte strepen laten zien. Indien dezelfde vlieger nog een keer snijdt wordt het bord vlak op de grond gelegd en stopt de waarnemer met vlaggen.
Er kan ook van een (ander) geschikt timingsysteem en Pylon 1 lampen gebruikt gemaakt worden, afhankelijk wat er voor de race beschikbaar is.

Finale
Bij 13 of meer deelnemers worden twee halve finales gevlogen gevolgd door een finale, bij 12 of minder deelnemers één finale.
Winnaar is de deelnemer met de snelste tijd in de finale. Bij gelijke score is de gemiddelde tijd van de kwalificatierondes bepalend.

Diskwalificatie
Diskwalificatie levert 300 punten op.

Voor de regelementen van deze klasse zie de KNVvL site Sectie 5.2 van wedstrijd regl.:
www.modelvliegsport.nl/
Bron KNVvL

 

Elektro-Quickie 500 Reglement

Pylonrace klasse "E-Quickie 500" (2011) (voorlopig)

Definitie model :
Modelvliegtuig waarbij de energie voor de voortstuwing verzorgd wordt door een elektromotor en waar de draagkracht verkregen wordt door aërodynamische krachten welke inwerken op de draagvlakken die, behalve de roervlakken, gedurende de vlucht in vaste stand blijven.

Romp :
De romp moet een rechthoekige of vierkante doosvormige constructie hebben.
a. De minimale breedte ter plaatse van de vleugel is73 mm en een minimale hoogte ter plaatse en inclusief de vleugel van 88,9 mm.
b. Het brandschot moet rechthoekig zijn met minimale zijden van 57 mm.
c. De maximale afrondingsstraal van de romp mag 6 mm. bedragen.
d. De motor mag alleen op het brandschot worden gemonteerd (niet worden ingebouwd).

Vleugel :
a. De vleugel moet rechthoekig van vorm zijn een constante koorde en een minimale oppervlakte van 32,26 dm bezitten.
b. De spanwijdte bedraagt minimaal 1270 mm en maximaal 1320 mm.
c. De minimale dikte van de vleugel bedraagt 30 mm over ten minste 1200 mm.
d. De vleugel en het stabilo mogen niet volgens de mallenbouwwijze gebouwd zijn.

Landingsgestel :
a. Het landingsgestel is tweebenig met wielen met een minimale diameter van 57 mm.
b. De spoorbreedte bedraagt minimaal 177,5mm, evenwijdig aan de dwarsas gemeten.
c. Wiel- en pootstroomlijnkappen zijn niet toegestaan.

Motor :
1 Hyperion Z4020 08 turn 915 KV
2 Turnigy 50-45 890kv
3 andere motoren zijn mogelijk, maar de specificaties moeten van te voren worden beoordeeld, maximaal 1000kv.

Motorregelaar :
Iedere commercieel verkrijgbare regelaar mag worden gebruikt.
De motor moet door de regelaar gestopt kunnen worden.

Geluidniveau :
Het model met motor volgas mag het maximale geluiddrukniveau van 80 dB(A) op 7 meter niet overschrijden.
De wedstrijdleiding is bevoegd vliegers, wiens modellen te veel geluid produceren, van deelname uit te sluiten.

Propeller / Spinner:
Er mag uitsluitend een afgesproken standaard model twee- of meerbladige propeller uit versterkt nylon gebruikt worden. Niet toegestaan: koolstof, glas of Kevlar gevulde epoxy propellers. De maximaal toegestane propellerdiameter is 10".
(Prop 10"x10" max voor de Turnigy motor en 10"x8" max voor de Hyperion motor)
De spinner moet van aluminium zijn en moet een afrondingsstraal hebben van minimaal 5 mm en mag geen grotere diameter hebben dan 35 mm.

Accu :
De accu mag alleen van het type LiPo of LifePo zijn en mag uit niet meer dan 5 cellen in serie bestaan.
Parallel schakelen van accucellen of accupacks is niet toegestaan. (5S1P).
Accu’s voorverwarmen is toegestaan.

Parkoers :
Parkoers

Startprocedure :
Per race zijn er maximaal vier vliegers welke 10 ronden vliegen.
De modellen maken een grondstart met een seconde tijdsverschil.
De tijd voor het starten van de motoren bedraagt maximaal 1 minuut hoewel de starter de race eerder kan laten beginnen, als de deelnemers daartoe in staat zijn.
De totale tijd van het begin van de starttijd voor de motor tot de landing mag maximaal vijf minuten bedragen, op straffe van diskwalificatie.
Een model mag niet gestart of herstart worden als na het startsignaal 1 minuut verstreken is.
Het gelande model mag pas opgehaald worden als de race beëindigd is en de andere modellen geland zijn.
Vliegers en helpers moeten zich gedurende de race achter de startlijn of in de veiligheidscirkel bevinden.

Tijdopname :
De tijdopnemers bevinden zich op de basislijn.
De stopwatch wordt gestopt als het model gedurende de tiende ronde bij pylon 3 het verlengde van de basislijn passeert.
Indien een model de pylon aan de binnenzijde passeert (snijdt) wordt 10% bij de gevlogen tijd opgeteld.
Ingeval van de finale wordt bij snijden een extra ronde gevlogen.
Bij twee keer snijden wordt de vlieger gediskwalificeerd voor die race.
Vliegers worden gedurende de vlucht direct over het snijden geïnformeerd.
Bij fouten bij timing of vlaggen mogen alleen de betrokken vliegers een nieuwe vlucht maken, zo mogelijk tezamen met een andere race.

Gevaarlijk vliegen :
Vliegers welke voortdurend onder de pylon hoogte vliegen krijgen een waarschuwing van de wedstrijdleider.
Een tweede waarschuwing leidt tot diskwalificatie.

Kwalificatie
Een rangorde wordt opgemaakt op basis van het aantal punten (laag naar hoog), waarbij per vlucht de
tijd in seconden met één decimaal geldt. Eén seconde is één punt.

Ingeval van 3 rondes tellen de beste 2
4 2
5 3
6 4
7 4
8 5
9 6
10 6
11 7
12 8

Pylon waarnemers
De vlaggenisten bij de pylons 2 en 3 zullen het snijden kenbaar maken door een claxon geluid.
De vier vlaggenisten bij pylon 1 geven het snijden aan door het boven hun hoofd zwaaien met de vlag.
Bij pylon 1 worden borden gebruikt, welke bij de eerste maal snijden omgedraaid worden en dan rood en witte strepen laten zien. Indien dezelfde vlieger nog een keer snijdt wordt het bord vlak op de grond gelegd en stopt de waarnemer met vlaggen.
Er kan ook van een (ander) geschikt timingsysteem en Pylon 1 lampen gebruikt gemaakt worden, afhankelijk wat er voor de race beschikbaar is.

Finale :
Bij 13 of meer deelnemers worden twee halve finales gevlogen gevolgd door een finale, bij 12 of minder deelnemers één finale.
De winnaar is de deelnemer met de snelste tijd in de finale.
Bij gelijke score is de gemiddelde tijd van de kwalificatierondes bepalend.

Diskwalificatie :
Diskwalificatie levert 300 punten op.

 
tumblr page counter