Vliegersvergadering Pylon 17 januari 2010 op het KNVvL kantoor te Woerden.

Aanwezig:
Peter Keim ( namens commissie sportzaken)
Peter van Doesburg, voorzitter namens Robbert van den Bosch.
Leo van Duyn
Paul Ravensbergen                                                                              
Theo Hoogerbrug
Marc van der Zande
Peet Doddema
Joris Crevecoeur
Maarten Koudijs
Wubbo Loning
Bert Metkemeijer
Dirk van Zuidam
Ray van de Klok
Andre Tesselaar
Joep van de Klok
Nico van Zijp
Rob Metkemeijer ( notulist)

Afwezig met kennisgeving:
Robbert van den Bosch
Arno Keijzer
Marcel Huisman

1. Peter van Doesburg opent de vergadering als vervangend voorzitter

 

2. Naar aanleiding van verslag van 18 januari 2009:

  • Er is een spiksplinternieuwe website gemaakt door Wubbo, genaamd www.F3D.nl Daarin wordt de oude www.Q-500.nl opgenomen. De site www.pylonrace.nl ( van Paul Ravensbergen) gaat ernaar verwijzen. Wubbo zal contact opnemen met Paul Becks, secretaris van de afdeling om op de KNVvL site een link op te nemen. De nieuwe site heeft de mogelijkheid om te gebruiken voor wedstrijdinschrijvingen en dat gaan we dus ook doen. Iedereen wordt verzocht zich hiertoe z.s.m. op de site te registreren.
  • Het plan om de modellensparende Depron pylon te testen wordt gecontinueerd. Ray gaat hem maken, Andre stelt een model ter beschikking en Rob maakt er een speciale crashbestendige(?) motor voor.
  • Dempers op F3D kisten zijn per 1-1-2010 ingevoerd en inmiddels bij Robbert verkrijgbaar. Op de CIAM site is een document te lezen waarin alles wordt uitgelegd.
  • Q500 electro wordt ongewijzigd doorgezet. Paul zal het toe te passen type motor ( vorige niet meer verkrijgbaar) opnieuw omschrijven en publiceren op de Website.

 

3.Nieuwe samenstelling subcommissie met instemming van de vergadering.

Robbert van de Bosch ( voorzitter)
Marc van der Zande ( penningmeester, ervan uitgaande dat via en met toestemming van MVA een rekening te regelen is).
Marcel Huisman
Peter van Doesburg
Paul Ravensbergen
Wubbo Loning, website.
Arno Keijzer: topsportzaken.


4.Terugblik 2009

Er wordt kort teruggeblikt op het seizoen 2009 met als absoluut hoogtepunt het feit dat Robbert met caller Peter wereldkampioen F3D werden en de ploeg tweede.
Ook in de uitslag van de Eurocup ( binnenkort te zien op de CIAM web site) deed Nederland het weer zeer goed.
De nationale wedstrijden liepen doorgaans goed, hoewel er steeds meer behoefte wordt gevoeld aan een goed draaiboek en aan wedstrijdleiders die niet zelf meevliegen en die bijvoorbeeld de veiligheid van modellen en situaties op het veld kunnen verbeteren. Aan een draaiboek en een eenvoudig veiligheidsreglement wordt door ondergetekende gewerkt, 21 maart klaar.


5. Reglementswijzigingen

E 500: vanaf 2010: maximale propellerdiameter 10”.
Motor specificatie wordt door Paul geactualiseerd.
Nieuwe reglement komt op de site.

F3D : in 2010 dempers. Dit jaar geldt een “rule freeze”
Daarom geen wijzigingen reglement voor 2012. Volgend WK dus nog met 12mm venturi’s.

Er ligt bij de CIAM een voorstel voor de provisional class F3R ( vermoedelijke code), dat is  Q500 als klasse die in de hele wereld op gelijke wijze gevlogen wordt. Het voorstel is ingebracht door de Duitsers, gebaseerd op het huidige Euro cup reglement. Het meest waarschijnlijke is dat dit voorstel wordt terugverwezen naar het pylon subcommittee en dat het voor 15 november weer wordt ingediend. Heel 2010 zal er dan over gediscussieerd kunnen worden. Voorstel is als bijlage toegevoegd bij deze notulen.

Nieuwe voorstellen voor CIAM voor 15 november 2010 via de KNVvL of indienen bij Rob voor 1 september, dan kan er een CIAM subcommittee voorstel van gemaakt worden als het CIAM subcommittee daar in meerderheid mee instemt.


6. Kernploeg 2010

Ongewijzigd:
Robbert, Marcel, Martijn als ploegleden.
Ray, Peter, Andre toegevoegd op basis van niveau en omdat de ploeg in 2011 uit 4 leden zal bestaan.


7. Koffie met dank aan Peter , aan Carolien voor de heerlijke zelfgebakken cakes en aan  andere Peter voor de heerlijke versnaperingen.


8. De prijzen , bekers, medailles en diploma’s worden onder gepast applaus uitgereikt aan de aanwezige winnaars.

9. Wedstrijden 2010.

Totaal overzicht:
27-28 februari Phoenix AZ Q40
21 maart de Peel Club 20, E2k en Q500, E500 Wedstrijdleider Arno.
10-11 april Knife Edge , Egypte, vermoedelijk Cairo, F3D
25 april Wijchen Q500, E500
1-2 mei Pombal (Portugal) F3D
8-9 mei Senftenberg (D) , F3D, Q500, Q40 ( Deutsche Meisterschaft)
22-23 mei Siziano (I) Euro Cup F3D
22-23 mei Parijs (F) Euro Cup Q500
5-6 juni Melnik (CZ) Euro Cup F3D
20 juni MVA  C20, E2k, Q500, E500. Almere. 19e juni barbecue , overnachten mogelijk.
26-27 juni, Wapeldorf (D) F3D, F3D, Q500, Q40 ( Deutsche Meisterschaft)
24-25 juli Rothenburg (D) F3D, Q500, Q40 ( Deutsche Meisterschaft)
14-15 augustus Tongeren (B)  Euro Cup Q500.
4-5 september Tours (F) Euro Cup F3D
17-19 september Ballenstedt (D) F3D Euro cup, Q500 Euro cup, Q40 Deutsche Meisterschaft.
3 oktober NK de Peel Q500 , E500, F3D
9 oktober ( zaterdag) Hoofddorp Q500, E500.
Wordt waarschijnlijk nog aangevuld met C20 in Tongeren, meetellend voor ons NK. Datum volgt.

Gesorteerd op nationaal:
21 maart de Peel Club 20, E2k en Q500, E500 Wedstrijdleider Arno.
25 april Wijchen Q500, E500
20 juni MVA  C20, E2k, Q500, E500. Almere. 19e juni barbecue , overnachten mogelijk.
3 oktober NK de Peel Q500 , E500, F3D
9 oktober ( zaterdag) Hoofddorp Q500, E500.
Wordt waarschijnlijk nog aangevuld met C20 in Tongeren, meetellend voor ons NK. Datum volgt.

Gesorteerd op internationaal:
27-28 februari Phoenix AZ Q40
10-11 april Knife Edge , Egypte, vermoedelijk Cairo, F3D
1-2 mei Pombal (Portugal) F3D
8-9 mei Senftenberg (D) , F3D, Q500, Q40 ( Deutsche Meisterschaft)
22-23 mei Siziano (I) Euro Cup F3D
22-23 mei Parijs (F) Euro Cup Q500
5-6 juni Melnik (CZ) Euro Cup F3D
26-27 juni, Wapeldorf (D) F3D, F3D, Q500, Q40 ( Deutsche Meisterschaft)
24-25 juli Rothenburg (D) F3D, Q500, Q40 ( Deutsche Meisterschaft)
14-15 augustus Tongeren (B)  Euro Cup Q500.
4-5 september Tours (F) Euro Cup F3D
17-19 september Ballenstedt (D) F3D Euro cup, Q500 Euro cup, Q40 Deutsche Meisterschaft. 

Volgende vliegersvergadering : 16 januari 2011.


10 Promotie.
Doorlinken web sites.
Verkrijgbaarheid materialen benadrukken.
Adressen contactpersonen opnemen.
Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor het doen van projecten of demo’s bij clubs.


11. Pylonrace-wedstrijdsysteem.

Op initiatief van Arno en al veel actie van Wubbo zullen we waarschijnlijk vanaf halverwege dit jaar kunnen beschikken over het Amerikaanse pylon race wedstrijdsysteem. Dat gaat ca. 3000 Euro kosten. Zoals het er nu uitziet zal het voor een behoorlijk deel door de KNVvL gesubsidieerd worden. De rest betalen we zelf ( in eerste instantie schieten Robbert, Arno en Rob het restant voor) en zal via een verhoging van het inschrijfgeld afbetaald worden. Bijv  5 euro extra inschrijfgeld per deelnemer, nader vast te stellen, op wedstrijden waar het gebruikt wordt.
Het systeem doet de loting, registreert alle tijden, genereert de automatische startprocedure, registreert cuts en maakt een uitslag.


12. Topsportcoördinator:
De KNVvL beschikt sinds kort over een topsportcoördinator, Frouwke Kuijpers. Die gaat alle afdelingen ondersteunen bij (top)sportactiviteieten. Om te beginnen wordt 13 februari een dag met lezingen georganiseerd, net als vorig jaar. Arno en Robbert vertellen daar hoe het mogelijk was dat Nederland een wereldkampioen voortbracht.
Daarnaast staat een voortzetting van mentale training op het programma.
Verder zal moeten blijken op welke wijze onze topvliegers een zinvolle samenwerking met de topsportcoördinator kunnen opbouwen.


13. Nieuwe klassen.

Uit Engeland komen twee klassen overwaaien:

  • E2k een soort mini-Quickies met standaard elektromotoren. Reglementen zullen op de site worden geplaatst. Vooralsnog zal deze klasse tezamen met Club 20 worden gevlogen. Als er veel belangstelling komt, wordt hij in de toekomst wellicht als aparte klasse gevlogen.
  • Indoor pylonrace: wordt nu af en toe gevlogen bij F3P (indoor kunstvlucht) wedstrijden. Reglement, zie F3P site www.F3P.nl . Zit dus nog even in de kunstvluchthoek. Robbert gaat voor het volgend seizoen met Henny van Loon (voorz. Subc. RC kunstvlucht) overleggen hoe het verder gaat. Dit jaar gaat het gewoon zijn gang.

Voorts ligt bij de CIAM een voorstel voor een nieuwe World Airgamesklasse F6E, zie voor het voorgestelde reglement de tweede bijlage bij dit verslag. Het is iets tussen racen en kunstvlucht in waarbij twee modellen om het snelst een parcours afleggen, een soor Red Bull air race dus. De wedstrijd gaat met een afvalsysteem. Wie wint gaat een ronde verder.
Tenslotte  is in Amerika een electro-klasse aan het ontstaan, genaamd  Electric Formula 1 een soort semi schaal modellen, AMA event 427 . Zie bijlage 3 voor de regels. Misschien waait ook deze wel ook wel over de oceaan.


14. Keim’s kwartiertje

Naast alle CIAM,, KNVvL en reglementszaken die al aan de orde zijn geweest, kondigt Peter zijn vertrek als bestuurslid sportzaken ( Voorzitter TC) aan. Zijn taak is inmiddels zo omvangrijk geworden dat het buitengewoon moeilijk zal worden hem op te volgen en opvolgers staan nog niet te dringen. Wij zijn Peter veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan deze taak, zowel inhoudelijk als de manier waarop.

15. Rondvraag.

Theo vraagt of het mogelijk is om de Q500 vliegers bij de loting enigszins voor te sorteren, zodat spannender races ontstaan. Wellicht is het mogelijk als we het deelnemersveld om organisatorische redenen toch in  tweeën hakken, dit enigszins op niveau te doen, maar dan moeten we eerst een soort piloten ranking verzinnen ( Gaan we toch ook doen voor de World Cup F3D). Voor andere wedstrijden zal het moeilijk worden, zeker omdat alle lotingssystemen erop gericht zijn deelnemers tegen zoveel mogelijk anderen te laten vliegen en dat is weer wat strijdig daarmee.


16. Sluiting
.

Peter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng..

 
tumblr page counter