Pylonrace klasse "E2K" 2015’, met in gang van 1-1-2015


Definitie model

Modelvliegtuig waarbij de energie voor de voortstuwing verzorgd wordt door een elektromotor en propeller van voorgeschreven type en een Lithium Polymeer accu.

De draagkracht zal verkregen worden door aerodynamische krachten welke inwerken op de draagvlakken die, behalve de roervlakken, gedurende de vlucht in vaste stand blijven.


1 Romp

De romp moet een doosvormige constructie hebben.

Elke doorsnede loodrecht op de langs-as zal rechthoekig of vierkant zijn, met zijden die evenwijdig zijn met de top-as en dwars-as van het model.

De zijden van elke doorsnede zijn principieel recht, de maximum afwijking van de rechtheid is 1 mm, uitgezonderd de afronding van de hoeken.

Er zijn 3 romp doorsnede afmetingen vastgelegd:

De afmetingen van de dwarsdoorsnede van het motorschot zullen minimaal 57,15 x 57,15 mm (2 ¼” x 2 ¼”) breed en hoog bedragen.

De afmetingen van de dwarsdoorsnede, op een punt dat in lengte richting ergens binnen de vleugelkoorde ligt, zullen minimaal 57,15mm (2 ¼”) breed en (inclusief de vleugeldoorsnede ter plaatse) 82,55mm (3 ¼”) hoog zijn.

De afmetingen van de dwarsdoorsnede gemeten aan de achterzijde van de vleugel zullen minimaal 57,15 x 57,15 mm (2 ¼” x 2 ¼”) breed en hoog bedragen.

De maximale afrondingstraal van de romphoeken bedraagt 6,35mm (¼").

Het motorschot zal het voorste constructieve deel van het model zijn, loodrecht staan ten opzichte van de langs-as en de elektromotor zal hieraan bevestigd zijn.

De motor mag zowel rechtstreeks op het motorschot gemonteerd zijn, als met behulp van 4 afstandsbussen met een maximale lengte van 80mm en een maximum diameter van 15mm op het motorschot gemonteerd zijn teneinde een betere zwaartepuntligging te bewerkstelligen.

Stroomlijnkappen voor de motor zijn niet toegestaan.

Alle doorsneden van het model zullen gesloten zijn, doorlaat van lucht anders dan voor doorvoer van motor draden en koeling van de motor regelaar is niet toegestaan.

Stroomlijnen van de aansluitingen van vleugel en staartvlakken met de romp door middel van afrondingen of andere opvulling is niet toegestaan.


2 Vleugel:

De vleugel heeft een minimale spanwijdte van 889mm (35”) en een maximale spanwijdte van 1000 mm.

De vleugel heeft een constante koorde over ten minste 889 mm van de spanwijdte.

De vleugel heeft een minimale dikte van 22,22mm (7/8”) over ten minste 889 mm van de spanwijdte.

Het minimale vleugeloppervlak van het gedeelte met constante koorde (inclusief het deel dat eventueel door de romp steek) bedraagt 19,3548 dm2 (300 inch2). Staartvlakken worden niet meegerekend bij de oppervlakte bepaling.

Het is toegestaan vleugeltippen te gebruiken met vrije vormgeving in het spanwijdte gebied tussen 889mm en 1000 mm. De vleugeltip zal in zijaanzicht niet buiten het basisprofiel van de constant koorde vleugel uitsteken, o.a. winglets zijn niet toegestaan.

Vleugels en staartvlakken gebouwd in negatief mallen zijn niet toegestaan.


3 Voortstuwing:

3a Accu:

Enkel Lithium Polymeer accu’s zijn toegestaan in deze klasse.

Maximaal 4 cellen met een capaciteit van maximaal 2200mAh.

De maximaal toegestane klemspanning van de accu bedraagt 16.80 V (4.20 V/cel)


3b Motor:

Er is 1 motor toegestaan van één van de onderstaande typen:

Turnigy SK3536-1400kv Aerodrive XP outrunner

Overlander Thumper 3536 1450

NTM Prop Drive Series3536A 1400Kv

Turnigy Aerodrive SK3-3536 1400kv

De motor mag niet worden aangepast en mag enkel gebruikmakend van standaard onderdelen worden gerepareerd.

De in de romp stekende as mag worden verwijderd.

De motor moet zijn voorzien van een afgeronde spinnermoer .


3c Motorregelaar:

Het vermogen van de motor moet op commando kunnen worden terug geregeld.

De motorregelaar zal het maximum toerental van de propeller begrenzen op <15300 RPM gedurende de gehele vlucht. (governor mode)

Vanwege het nominale toerental van 15232 RPM van de YEP80 geflashte regelaar wordt geadviseerd andere regelaars zo dicht mogelijk bij deze 15232 PRM in te stellen.


3d Propeller:

Er is 1 propeller toegestaan:

APC 8x8 i/c propeller.

Enkel de volgende modificaties van de propeller zijn toegestaan:

Aanpassen van de as gat diameter.

Verwijderen van spuit giet braam.


4 Materiaalgebruik:

Buiten de stootstang van het hoogteroer mag in het model geen koolstofvezelversterktekunststof gebruikt worden.


5 Massa:

De massa van het vliegklare model zal liggen tussen de 1021 g (2 ¼ lbs) en 1701 g (3 ¾ lbs).

6 Markering:

Het vliegtuig zal van een opvallende kleur dan wel markering zijn voorzien teneinde herkenning voor de tijdwaarnemers goed mogelijk te maken.

E2K Raceprocedures

9 Parcoursafmetingen:

Het parcours meet een afstand van 40.0 m tussen pylonen 2 en 3 (de basispylonen op de basislijn) en van 115,824 m (380’) van het midden van de basispylonen naar pylon 1.

De startlijn ligt op 18,288 m (60’) van de basislijn.

De vier startposities worden op 4,572 m (15’) van elkaar op de startlijn aangegeven, gecentreerd op de middellijn van het parcours.

De pylonen zijn minimaal 4 m en maximaal 5 m hoog en zijn aan de bovenzijde voorzien van een vierkante vlag.

Pylon 1 dient zo mogelijk boven de horizon uit te steken. Een waarnemerpaal dient naast pylon 1, op een lijn loodrecht op de middellijn van het parcours te worden geplaatst.

Tot op 4 tijdwaarnemers zullen worden gebruikt die verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van de racetijden.

Tot op 4 vlaggenisten zullen worden gebruikt om aan te geven wanneer het model pylon 1 heeft bereikt of dat het deze onreglementair passeert.

Minimaal één waarnemer per pylon zal worden ingezet om onreglementair passeren van pylonen 2 en 3 aan te geven.

De opstelling van het parcours is derhalve een langgerekte driehoek waarbij pylon 1 staat opgesteld in de richting van waaruit de wind komt.

De vliegrichting is tegen die van de wijzers van de klok in. Het is de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleider om te zorgen voor een nauwkeurige plaatsing van de vlaggenisten en waarnemers gerelateerd aan het vliegpad van de modellen.

10 Botsingen in de lucht:

In het geval van een botsing in de lucht tussen twee modellen moeten alle modellen direct landen. De betrokken deelnemers krijgen een herstart aan het einde van de betreffende ronde.

krijgen maximaal 10 minuten voorbereidingstijd om een reservemodel voor te bereiden op de herstart.

11 Startprocedure:

Per race zijn er maximaal 4 vliegers welke 10 ronden vliegen.

De modellen moeten startklaar naar de startlijn gebracht worden om de raceprodedure direct na de identificatieprocedure te kunnen starten.

De starter zal door middel van een vlagsignaal de race starten waarna alle modellen tegelijk met de hand gestart zullen worden.

Er mag niet meer worden gestart nadat het model dat op kop ligt de startlijn passeert op de terugweg van pylon een naar pylon twee.

In het geval een model neerstort of niet goed wegkomt mag deze pas worden opgehaald na het einde van de race.

Vliegers en helpers moeten zich gedurende de race in de veiligheidszone bevinden.


12 Tijdopname:

Tijdens de identificatieprocedure zal er aan iedere deelnemer een tijdwaarnemer met een stopwatch worden toegewezen. Het model zal van achter de startlijn worden gestart.

Wanneer bepaald wordt dat een model te vroeg of voorbij de startlijn werd gestart, wordt er 10% bij de gevlogen tijd opgeteld, hetgeen overigens telt als eenmaal snijden.

Indien een model de pylon aan de binnenzijde passeert (snijdt) wordt 10% bij de gevlogen tijd opgeteld. Bij twee keer snijden wordt de vlieger gediskwalificeerd voor die race.

Bij disputen over de tijdopname, ronde-telling of het onreglementair passeren van pylonen beslist de wedstrijdleider waartegen geen beroep openstaat.

13 Gevaarlijk vliegen:

Laag vliegen is consequent onder pylonhoogte vliegen.

De wedstrijdleider kan een waarschuwing geven voor laag vliegen, indien de deelnemer laag blijft vliegen, in navolgende rondes, behoudt de wedstrijdleider zich het recht voor de overtreder uit te sluiten van die ronde of de wedstrijd.

14 Reglementeren model:

De wedstrijdleider behoudt zich het recht voor om alle modellen te controleren of te hebben gecontroleerd op naleving van dit reglement en op een veilige constructie en gebruik van deugdelijke materialen. Een onreglementair model zal worden gediskwalificeerd.

Iedere deelnemer die een model heeft gevlogen dat vervolgens bij controle onreglementair blijkt te zijn zal worden uitgesloten van de betreffende ronde waarbij deze uitsluiting een maximale tijdstraf oplevert welke niet volgens -16- zal mogen komen te vervallen en derhalve mee dient te tellen in de eindscore.

15 Veiligheid:

Op ieder moment gedurende een race zullen alle deelnemers, helpers, (tijd)waarnemers, vlaggenisten en leden van de wedstrijdleiding helmen dragen.

Alle deelnemers zullen elkaars modellen inspecteren op deugdelijke materialen en degelijke constructie teneinde de veiligheid te bevorderen.

Definitieve beoordeling van de degelijkheid en deugdelijkheid en eventuele uitsluiting van een start is aan de wedstrijdleiding.

16 Aantal gevlogen rondes:

Om rekening te houden met weersomstandigheden en andere mogelijke verstoringen van het programma, zullen de rondes die meetellen voor de eindscore als volgt worden bepaald:

Ingeval van

3

Rondes tellen de beste

2

4

2

5

3

6

4

7

4

8

5

9

6

10

6

11

7

12

8

17 Kwalificatie, finale en einduitslag:

De vlieger met de laagste totale tijd van de meetellende rondes zal worden aangewezen als de winnaar van de wedstrijd.

Als het aantal deelnemers en de tijd het toelaten zullen er twee halve finales worden gevlogen gevolgd door een finale om de rangorde van de 8 snelste vliegers te bepalen.

18 Verzekering / Associatie:

Alle deelnemers dienen lid te zijn van KNVvL en zijn dan via de KNVvL WA verzekerd.

Daar deze reglementen aanleiding kunnen geven tot misinterpretatie zullen alle beslissingen omtrent toepassing ervan het prerogatief van de dienst doende wedstrijdleider zijn.

Voor de regelementen van deze klasse zie de KNVvL site Sectie 5.2 van wedstrijd regl.:

www.modelvliegsport.nl/

Bron KNVvL

 
tumblr page counter